login »
01 november 2021

Verkenning: hoe om te gaan met overdracht van personen met multiproblematiek bij verhuizing naar een andere gemeente

Welke problemen doen zich voor wanneer gezinnen met multiproblematiek verhuizen naar een andere gemeente? Het CCV verzorgt op 1 november 2021 een bijeenkomst waarin professionals uit de verschillende domeinen hun ervaringen kunnen delen.

Programma

Eerst wordt een kort overzicht gegeven van wat Zorg- en Veiligheidshuizen kunnen betekenen wanneer een persoon met multiproblematiek verhuist van de ene naar de andere gemeente. Ook komt aan bod wat zij kunnen betekenen voor lokale professionals.

Vervolgens gaan deelnemers aan de hand van een casus de verschillende mogelijkheden en obstakels verkennen. Met elkaar zoeken naar mogelijke werkwijzen en oplossingen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de denkkracht van de deelnemers.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor uitvoerende professionals werkzaam in het sociale domein en het veiligheidsdomein. Denk aan schuldhulpverleners, (jeugd) GGZ-medewerkers, WMO consulenten, wijkteam medewerkers, woonconsulenten, wijkagenten en procesregisseurs.

Wanneer en waar?

Online op maandag 1 november van 11.00 tot 12.00 uur. Na inschrijving ontvang je de ochtend van de bijeenkomst een link naar de vergadering. Reserveer na je inschrijving dus meteen even zelf de tijd in je agenda. Zo kun je de bijeenkomst niet vergeten.

Links