login »
11 november 2021

Leergang Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij 1 casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving.

Regelmatig geven professionals aan dat het uitvoeren van hun taak wordt bemoeilijkt door regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling. Dit hoeft echter niet zo te zijn.

Als de samenwerking goed is ingericht en heldere afspraken zijn gemaakt over privacy en gegevensdeling, dan kan de professional focussen op haar of zijn kerntaak: een inwoner verder helpen, zonder onnodige discussies over privacy en gegevensdeling. Maar hoe organiseert u dit?

Wat leert u?

Aan het einde van de leergang

  • heeft u zich een methodiek eigen gemaakt om – denkend vanuit maatschappelijke opgaven – het juridisch kader voor gegevensverwerking bij samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid te construeren
  • begrijpt u de wisselwerking tussen werkprocessen en belangrijke criteria als noodzaak, subsidiariteit en proportionaliteit
  • heeft u inzicht in hoe verschillende materiewetten in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein op elkaar ingrijpen
  • bent u in staat om juridische kaders te vertalen naar praktische handelingsperspectieven voor professionals
  • heeft u een eigen casus onder deskundige begeleiding van A tot Z uitgewerkt

Bovenal zorgt deze leergang ervoor dat u voor eens en voor altijd een antwoord hebt als iemand de dooddoener ‘Het mag niet van de AVG’ uitspreekt. Er is heel veel wél mogelijk, juist als de maatschappelijke opgave centraal wordt gesteld: betere zorg en meer veiligheid realiseren.

Inhoud leergang

De leergang bestaat uit 6 modules: 4 modules waarin telkens 1 inhoudelijk vraagstuk centraal staat en 2 dagdelen waarin wordt gefocust op het toepassen van de kennis uit de inhoudelijke modules. Een module duurt 1 dagdeel. De leergang wordt digitaal gegeven. De inhoudelijke modules zien er als volgt uit:

  • Module 1. Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk
  • Module 2. Juridisch vraagstuk
  • Module 3. Organisatiekundig vraagstuk
  • Module 4. Uitvoeringsvraagstuk

De nadruk ligt in deze leergang niet alleen op kennis, maar juist ook op het toepassen ervan. Ook is er expliciet aandacht voor de procesvaardigheden die nodig zijn om de inzichten ook breder te laten landen in de betrokken organisaties in het zorg- en veiligheidsdomein.

Data en tijdstippen

De agenda ziet er als volgt uit:

Module 1. Maatschappelijke opgaven en bestuurlijk vraagstuk
11 november 2021, 09.00-12.00

Module 2. Juridisch vraagstuk
25 november 2021, 09.00-12.00

Intervisie
9 december 2021, 09.00-12.00

Opfrisbijeenkomst module 1 en module 2
13 januari 2022, 09.00-12.00

Module 3. Organisatiekundig vraagstuk
27 januari 2022, 09.00-12.00

Module 4. Uitvoeringsvraagstuk
10 februari 2022, 09.00-12.00

Intervisie
24 februari 2022, 09.00-12.00
Werken aan eigen casus en intervisie en coaching

Gedurende de leergang werkt u aan een eigen casus. Tijdens 2 intervisiebijeenkomsten ontvangt u feedback van medecursisten en docenten op uw vraagstukken en oplossingsrichtingen. Daarnaast zijn de kerndocenten beschikbaar voor tussentijdse vragen en coaching op uw initiatief (maximaal 2 uur advies op maat en/of coaching per deelnemer aan de leergang).

Docenten

De modules worden verzorgd door Hans Versteeg (expert privacy en gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein bij de VNG) en Léon Sonnenschein (organisatiekundige).

Doelgroep

De VNG ontwikkelt deze leergang voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners en het rijk. De doelgroep zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs). Hierbij is het mogelijk om deel te nemen als duo, bijvoorbeeld omdat u samen met een collega betrokken bent bij het inrichten van gegevenswerking.

Planning, kosten en vervolg

Deze leergang gaat half november 2021 van start en wordt afgerond eind februari 2022. De deadline voor aanmelden is 22 oktober om 12.00 uur.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Daar staat tegenover dat u na afloop van elke module feedback geeft op de module (met een digitale vragenlijst, tijdsinvestering: maximaal 15 minuten per module) en u na afloop van de leergang bereid bent uw feedback op de module te delen in een telefonisch gesprek (tijdsinvestering: maximaal 30 minuten).

De totale tijdsinvestering van deze leergang bedraagt 7 dagdelen (4 dagdelen voor inhoudelijke modules, 1 dagdeel ‘opfrissen’ en 2 dagdelen voor intervisie). Daarnaast wordt een voorbereidingstijd van maximaal 2 uur per module gevraagd. Tot slot wordt verwacht dat deelnemers maximaal 1,5 uur tijd besteden aan het evalueren van (de modules in) de leergang.

Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Indien meer deelnemers zich aanmelden, wordt een selectie gemaakt.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, dan ontvangen we graag uw motivatiebrief, cv en een korte beschrijving van een casus waaraan u zou willen werken gedurende de leergang. U kunt deze mailen naar vlot@vng.nl. Heeft u vragen over de leergang? Deze kunt u stellen via hetzelfde e-mailadres: vlot@vng.nl.