login »
13 oktober 2021

Training Casus- en Procesregie

Een casus- en procesregisseur is een spin in het web. De training 'Casus- en Procesregie' is een training die praktische handvatten biedt. De training is gebaseerd op inzichten vanuit het onderzoek 'Onmogelijke Levens, Botsende Logica's en Eigenzinnige Professionals'.

=== Inhoud ==
Als casus- of procesregisseur verbind je verschillende partijen die samenwerken aan het herstel van een aanvaardbare leefsituatie en het terugdringen van overlast en criminaliteit. Hierbij moet je kunnen omgaan met complexe problematiek zoals die van mensen die afglijden door schuldenproblematiek of thuisloosheid, mensen met verward gedrag, veelplegers, jeugdgroepen, mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld of ex-gedetineerden.

Steeds is er sprake van ernstige problematiek die vanuit één discipline niet kan worden opgelost. Het is daarom belangrijk dat je zicht krijgt op de - soms haast uitzichtloze - situaties waarin de betrokkenen zich bevinden en dat je daarvoor een passende aanpak biedt. Daarbij krijg je nogal eens te maken met verschil van inzicht bij verschillende betrokkenen vanuit gemeente, zorg en veiligheid. In dit spanningsveld moet je wegen vinden om te komen tot effectieve interventies en beheersbare situaties.

De training is gebaseerd op inzichten vanuit het onderzoek 'Onmogelijke Levens, Botsende Logica's en Eigenzinnige Professionals'. Vanuit ruim 10 jaar ervaring met het verzorgen van deze training hebben we tal van oefeningen waarbij je aan de slag gaat met casuïstiek, inzicht in eigen beïnvloedingsstijlen, de organisatie van het casusoverleg, het maken van het plan van aanpak, etc.. Het is een praktijkgerichte training waarmee je morgen je werk anders gaat doen.

Wat leer je

 • De rol van casusregisseur en de rol van procesregisseur
 • Je caseload
 • Inzicht in invloed
 • Inzicht in de botsende logica's van de disciplines
 • Hoe structureer je het casusoverleg?
 • Hoe maak je het overleg vruchtbaar?
 • Tips en technieken: V-BOB, de ui, leidinggeven met de ogen
 • Het plan uitschrijven, monitoring en evaluatie
 • Scenarioplanning
 • Evalueren van eigen casuïstiek met de Buitenspiegel
 • Aanpak Voorkoming Escalatie en de positie in het netwerk
 • Privacy in de praktijk

Data

woensdag 13 oktober en woensdag 10 november 2021

Locatie

Amersfoort (zo nodig digitaal)

Links