login »
20 september 2021

Complexe gezinsproblematiek

Werken met complexe gezinsproblematiek is niet eenvoudig. In deze training ligt de focus op kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten die nodig zijn in de begeleiding van complexe gezinsproblemen.

Inhoud

De mate waarin gezinnen behoefte hebben aan ondersteuning varieert. Hun behoeften zijn namelijk afhankelijk van hun verstandelijk functioneren, hun sociaal aanpassingsvermogen, de leefomgeving en bijkomende problematiek zoals schulden, verslaving of psychiatrische problematiek.

Wanneer het professionals niet lukt om een vertrouwensvolle werkrelatie op te bouwen, dan blijft ontwikkeling uit en zijn confrontaties vaak onvermijdelijk. Het begeleiden van complexe gezinnen vraagt dan ook een grote mate van (zelf)kennis en specifieke vaardigheden.

De theoriƫen en interventies die deel uitmaken van deze training zijn wetenschappelijk onderzocht en worden gekoppeld aan concrete praktijksituaties.

Wat leer je?

  • Prevalentie in relatie tot complexe gezinsproblematiek
  • StrategieĆ«n en werkzame factoren
  • Persoonsbeelden, -kenmerken en -eigenschappen
  • Contact maken en onderhouden van de werkrelatie
  • Herkennen van en omgaan met kwetsbaar ouderschap
  • Hantering van weerstand in de werkrelatie
  • Interventietechnieken

Data

20 september 2021

Locatie

Eindhoven (Pullman - Cocagne)

Links