login »
21 september 2021

Opleiding 'Coördinator nazorg ex-gedetineerden'

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Tijdens deze opleiding leren deelnemers om de samenwerking tussen betrokken partners organiseren en regisseren.

Voorkomen herhalingscriminaliteit

Veel ex-gedetineerden burgers vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij de coördinator nazorg ex-gedetineerden. Samen met je samenwerkingspartners moeten jullie komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.

De opleiding

Om een optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als coördinator nazorg ex-gedetineerden. Tijdens deze opleiding leer je:

  • Een lokaal zorgnetwerk opzetten en sturen
  • Partners binden en duurzame coalities smeden
  • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
  • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis
  • Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
  • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Data

21, 28 september, 5, 12 oktober, 2 & 9 november 2021 excursie: 10 november 2021

Locatie

La Vie Utrecht

Links