login »
22 september 2022

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij de coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Inhoud opleiding

Samen met je samenwerkingspartners moeten jullie komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente. Ben jij goed voorbereid om deze taak op je te nemen? Om een optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Tijdens deze opleiding leer je:

  • Een lokaal zorgnetwerk opzetten en sturen
  • Partners binden en duurzame coalities smeden
  • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
  • Integraal samenwerken met partners binnen het Zorg- en Veiligheidshuis
  • Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
  • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Data

22 september - 11 november 2022

Locatie

La Vie Utrecht te Utrecht

Links