login »
29 september 2022

Congres Jonge veelplegers

Dit congres richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de aanpak van jonge veelplegers. Van politie tot jongerenwerk en school, van reclassering tot forensische psychiatrie en van Openbaar Ministerie tot rechterlijke macht.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht hoe met het vraagstuk van motivatie om te stoppen met criminaliteit bij jonge veelplegers moet worden omgegaan. Centraal staat hierbij het nieuwe boek van professor Ido Weijers: 'Kansen bieden, kansen pakken. De aanpak van jonge veelplegers'.

Inhoud

Sommige jonge veelplegers vinden dat ze lekker bezig zijn. Ze kunnen aardig leven van hun criminele inkomsten en criminaliteit wordt in hun omgeving gewoon gevonden. Maar onder jongeren die een criminele routine hebben ontwikkeld is ook een flink deel dat twijfelt en erkent dat ze hier niet eindeloos mee door willen gaan. En er is een groep die al (met vallen en opstaan) probeert een andere weg in te slaan.

Voor een adequate aanpak is het belangrijk om er zo spoedig mogelijk achter te komen in welke ontwikkelingsfase richting stoppen met criminaliteit de jonge veelpleger zich bevindt. De eerste groep moet zo lang mogelijk van de straat worden gehouden. Maar de twijfelaars en degenen die al stappen in een andere richting zetten moeten geschikte kansen worden geboden.

Het congres is bedoeld voor professionals werkzaam in/bij jeugdzorg, welzijn, Zorg- en Veiligheidshuizen, GGZ, forensische psychiatrie, psychologie en pedagogiek, (speciaal) onderwijs, politie, (jeugd)reclassering, jeugdrechtadvocaten, OM en rechterlijke macht, en professionals bij gemeenten op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Datum

29 september 2022

Locatie

Postillion Amsterdam & Online

Links