login »
31 mei 2022

Opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Het aantal personen met verward gedrag is de afgelopen jaren met ruim 50% gestegen. Vorig jaar heeft de politie bijna 100.000 incidenten geregistreerd. Elke dag komen er bij de politie gemiddeld ruim 25 meldingen binnen over mensen die met hun verward gedrag een (acuut) gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.

Om deze personen de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere:

  • preventie
  • vroegtijdige signalering
  • goede informatieuitwisseling
  • juiste opvang
  • humaan vervoer

Hoe organiseer je samen met partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag om escalatie te voorkomen?

Inhoud opleiding

Je leert:

  • Hoe je onveilige situaties en overlast in de openbare ruimte voorkomt die worden veroorzaakt door personen met verward gedrag
  • Op welke manier je samenwerkt met partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
  • Hoe je personen met verward gedrag signaleert
  • Op welke manier je de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in jouw gemeente
  • Hoe je informatie uitwisselt met partners over personen met verward gedrag

Data

31 mei - 22 juni 2022

Locatie

BCN Utrecht (Daltonlaan)

Links