login »
23 september 2021

Subsidieoproep projecten domein overstijgend samenwerken (Zorg en Veiligheid)

Partijen die regionaal samenwerken ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek kunnen voor projecten een subsidieaanvraag bij ZonMw indienen. Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden.

Inhoudelijke thema’s

Het aangevraagde budget wordt ingezet voor een aantal inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid, de projectcoördinatie en het leer- en verbeterproces. Het inrichten van een leer- en verbeterproces is gekoppeld aan de inhoudelijke thema’s (minimaal 2 tot maximaal 6) op het gebied van zorg en veiligheid.

Deze zijn:

  • Regio in beeld
  • Efficiënter inrichten van bestuurlijke en uitvoerende overlegtafels
  • Versterken verbinding met het sociaal domein
  • Heldere en concrete afspraken over op- en afschalen
  • Heldere en concrete afspraken over casus- en procesregie
  • Toepassing van privacy- en gegevensdeling

Indienen aanvraag

Per veiligheidsregio is maximaal 400.000 euro gereserveerd. Projecten hebben een looptijd van maximaal 3 jaar. Er wordt verplicht minimaal 20% cofinanciering ingebracht. Aanvragen kunnen tot donderdag 14 oktober 2021 14.00 uur worden ingediend .

Links

Kijk voor meer informatie en de subsidieoproep op de website van ZonMw