login »
14 september 2022

Twee vacatures bij het ZVH Brabant Zuidoost

Het ZVH Brabant Zuidoost is op zoek naar een procesregisseur en een procesondersteuner. De vacatures voor deze functies zijn beschikbaar via de website van het ZVH.

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat in de reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen oplossing wordt bereikt. Dan zijn regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

Zorg- en Veiligheidshuis

In het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost werken maatschappelijke organisaties samen bij de aanpak van deze complexe problematiek wanneer er sprake is van een knelpunt op inhoud of in de samenwerking. Hun gezamenlijke doel is de veiligheid en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant te verbeteren. Dankzij deze netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar.

Vacature procesregisseur

Als procesregisseur voer je onafhankelijke procesregie. Je analyseert de casus, inventariseert welke ketenpartners betrokken moeten worden en organiseert op basis van die informatie de casusoverleggen. Je bent de voorzitter van het overleg en je komt tot een gezamenlijke beeldvorming en oordeelsvorming en stelt samen met ketenpartners een plan van aanpak op.

Vacature procesondersteuner

Als procesondersteuner plan je, organiseer je en notuleer je tijdens de overleggen waarbij de samenwerkingspartners tot een plan van aanpak komen bij complexe casuïstiek. Je verzamelt relevante informatie in voorbereiding op de overleggen zowel intern als extern. Je bewaakt termijnen, acties en afspraken. Je beheert de inbox en handelt nieuwe aanmeldingen af.

Links