login »
04 juli 2024

Eindrapport parlementaire verkenning onbegrepen gedrag

Het eindrapport van de parlementaire verkenning ‘onbegrepen gedrag’ is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. De Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer besloot in oktober vorig jaar over dit onderwerp een parlementaire verkenning te starten.

Nieuw instrument

Een parlementaire verkenning is een nieuw instrument waarmee de Kamer haar kennis over een bepaald onderwerp snel en grondig verdiept. Het gaat dan om een complex beleids- of uitvoeringsvraagstuk dat grote impact heeft op burgers.

Effectiviteit

Het doel van de parlementaire verkenning over verward gedrag en veiligheid is om inzichtelijk te maken welke stappen er de afgelopen jaren zijn gezet zijn in de aanpak van personen met verward gedrag en wat de effectiviteit ervan is geweest, ook met het oog op de veiligheid van alle betrokkenen.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de vraag waarom het nog niet (voldoende) gelukt is om de zorg zo in te richten dat personen met verward/onbegrepen gedrag minder overlast en gevaar veroorzaken voor de samenleving.

Rapporteurs

De rapporteurs voor deze parlementaire verkenning waren de Kamerleden Ingrid Michon-Derkzen (VVD) en Songül Mutluer (GL-PvdA). Er is aan twaalf organisaties in de uitvoering input gevraagd.

Downloads