login »
02 augustus 2016

Zicht op LVB-jongeren

Voor hulpverleners in de zorg is het meestal geen probleem, maar voor politie, jongerenwerkers en professionals uit de wijkteams blijkt het herkennen van jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) heel lastig. Deze infosheet brengt knelpunten in kaart en geeft praktische tips voor de herkenning van LVB en hoe je ermee om gaat.

Beschrijving

Professionals die in hun werk te maken krijgen met jongeren hebben behoefte aan meer kennis over LVB, zo blijkt uit een quickscan van het CCV. Nu worden LVB-jongeren vaak niet als zodanig herkend. De jongeren lijken volwassen, kunnen verbaal heel vaardig zijn en hun gebrek aan sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen heel goed verhullen.

Volwassenen zijn daardoor geneigd ze te overschatten en dat leidt vaak tot probleemsituaties. Als de LVB van een jongere tijdig (h)erkend wordt, kan de juiste hulp worden ingezet om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren in de problemen komen.

In de infosheet worden ook praktische tips gegeven, bijvoorbeeld hoe je een LVB bij een jongere kunt herkennen en welke vragen je kunt stellen om een indruk te krijgen van zijn niveau. Ook worden tips gegeven voor de juiste communicatie en bejegening om de LVB’er verder te helpen in zijn ontwikkeling.

Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Downloads