login »
03 juli 2018

Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren

Wijkagenten, jongerenwerkers, trainers van sportclubs, buurtbewoners en leden van religieuze organisaties. Deze sleutelfiguren zijn samen beter in staat polarisatie en radicalisering te signaleren, te voorkomen en te bestrijden. Deze handreiking helpt gemeenten bij het opzetten van een lokaal netwerk van sleutelfiguren.

Beschrijving

Polarisatie komt steeds vaker voor in de Nederlandse samenleving, zowel binnen als tussen bevolkingsgroepen. In combi­natie met andere factoren kan dit feno­meen een voedingsbodem vormen voor radicalisering. Andersom kunnen radicali­sering en de uitingen daarvan de polari­satie ook verder aanwakkeren. De risico’s kunnen en mogen niet worden onder­schat: polarisatie en radicalisering kunnen de samenleving ernstig ontwrichten.

3 fasen
Deze handreiking ondersteunt gemeenten bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering. Het document is opgedeeld in 3 fasen. In de eerste fase staat het opzetten van het netwerk centraal. De tweede fase gaat in in op de werving en selectie van sleutelfiguren en het samenstellen van het netwerk. Ten slotte wordt in de derde fase dieper ingegaan op het onderhouden en functioneren van het netwerk.

Naast deze drie fasen bevat de handreiking ook een overzicht aan van de belangrijkste vragen die komen kijken bij het opzetten en onderhouden van het netwerk, uitgesplitst per fase.

Organisatie

De handreiking is opgesteld door de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van SZW.

Downloads