login »
07 maart 2018

Monitor Jeugdcriminaliteit 2017

De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland is in de periode 2007 tot 2017 jaarlijks gedaald. Mogelijke verklaringen zijn onder meer veranderende opsporingsprioriteiten, registratie-effecten, de digitalisering van de samenleving en toegenomen beveiliging.

Beschrijving

De daling is niet bij iedere subgroep of overal in Nederland even sterk. Binnen gemeentes verloopt de daling schoksgewijs met variatie binnen buurten. En in een enkel geval is sprake van stabilisatie van de trend.

De landelijke daling in jeugdige geregistreerde verdachten en strafrechtelijke daders doet zich voor ongeacht achtergrondkenmerken (zoals leeftijd, migratieachtergrond, gezinssamenstelling, al dan niet schoolgaand, wel of niet voortijdig schoolverlaters), woongemeente of gemeente waar het delict is gepleegd.

Organisatie

De MJC wordt tweejaarlijks uitgevoerd door het WODC en het CBS (op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Downloads

Monitor Jeugdcriminaliteit 2017