login »
12 mei 2017

Kwaliteitskader MDA ++

MDA++ is een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld. Het Kwaliteitskader beschrijft wat MDA++ inhoudt, hoe professionals ermee kunnen werken en welke professionals erbij betrokken moeten zijn.

Beschrijving

MDA++ is de aanpak waarbij de verschillende sectoren (1ste
+), specialisten (2de +), het lokaal team en het gezin met haar sociale netwerk, samenwerken. Het MDA++-team kan van samenstelling wisselen in de loop van het traject dat de cliƫnten doorlopen. Dit traject wordt ondersteund door de samenwerkende organisaties uit de verschillende sectoren, die hun professionals faciliteren met als doel resultaatgerichte zorg te bieden voor deze doelgroep.

Integrale aanpak in Nederland
Het Kwaliteitskader beschrijft wat MDA++ inhoudt, hoe professionals ermee kunnen werken en welke professionals erbij betrokken moeten zijn. Het is gezamenlijk ontwikkeld door de initiatiefnemers van een integrale aanpak in Nederland, met medewerking van de ketenpartners uit de zorg- en justitieketen.

Organisatie

Nederlands Jeugdinstituut en Movisie

Downloads