login »
12 september 2017

Corporatiemonitor Personen met verward gedrag

Woningcorporaties ervaren steeds meer problemen met verwarde mensen die zelfstandig wonen. Corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Dit blijkt uit deze Corporatiemonitor Personen met verward gedrag.

Beschrijving

Naast betere afstemming en informatie-uitwisseling willen corporaties meer regie van gemeenten, betere begeleiding van bewoners en verplichte zorg voor zorgmijders.

Juridische knelpunten
Aedes doet de komende tijd verder onderzoek naar juridische knelpunten bij de aanpak van verward gedrag. Het niet kunnen delen van informatie en het ontbreken van verplichte zorg zien corporaties vooralsnog als grootste problemen.

Agressie en geweld
Uit de enquĂȘte blijkt dat 80 procent van de corporaties agressie en geweld richting medewerkers ziet toenemen. Daarom onderzoekt Aedes ook hoe corporatiemedewerkers ondersteuning kunnen krijgen bij het herkennen van en omgaan met verward gedrag.

Organisatie

Aedes

Downloads