login »
21 maart 2018

Monitor Veelplegers 2017

Het aantal zeer actieve veelplegers (ZAVP’s) in Nederland was in 2015 op één van zijn laagste niveaus sinds 2004. De daling van het aantal ZAVP’s vond voornamelijk plaats tussen 2005 tot en met 2010, zo blijkt uit dit onderzoek.

Beschrijving

De ZAVP’s in 2015 bestaan voornamelijk uit mannen (95%). Zij zijn gemiddeld halverwege de 30 jaar en hebben een criminele carrière van gemiddeld 28 strafzaken. Deze carrière begon gemiddeld in de vroege volwassenheid met een startleeftijd van 19 jaar. ZAVP’s plegen voornamelijk vermogensmisdrijven zonder geweld en worden veelal bestraft met een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

Elfde meting
Dit is de elfde meting van de Monitor Veelplegers van het WODC. Het geeft antwoord op de vraag wat de ontwikkelingen zijn binnen de populatie ZAVP’s in de periode 2003 tot en met 2015.

Er wordt gekeken naar absolute en relatieve aantallen, kenmerken van de daders zelf, de manieren waarop zij gesanctioneerd worden en hun recidivegedrag. Verder is er specifiek aandacht voor jongvolwassen ZAVP’s en ZAVP’s die high impact crimes plegen.

De dalende ontwikkeling sluit volgens het WODC aan bij nationale ontwikkelingen binnen andere daderpopulaties en ook bij internationaal dalende criminaliteitstrends.

Organisatie

WODC

Downloads