login »

Gegevensdeling en privacy

Privacy in het sociaal domein: het pettenvraagstuk

17-12-2020

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het vaak nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken en gegevens delen. Duidelijke keuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn hard nodig. Deze publicatie biedt directeuren, beleidsmedewerkers en juristen in het sociaal domein hiervoor de handvatten.

Handreiking gegevensdeling en privacy Ketenveldnorm

08-10-2020

In deze handreiking worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de levensloopfunctie.

Modelconvenant en protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen

14-07-2020

Het modelconvenant en -protocol voor de zorg- en veiligheidshuizen (ZVH-en) beschikbaar. Zowel het modelconvenant en -protocol voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de nationale Uitvoeringswet AVG.

Addendum Handvat Gegevensuitwisseling

14-07-2020

Aanvulling op het handvat Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Dit addendum gaat in op nieuwe wetgeving in dit kader.

Privacy in het sociaal domein: veelgestelde vragen

21-11-2019

Wanneer mogen professionals een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen? Dit document geeft antwoord op deze en andere vragen.

Beleidsbrief Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy Sociaal Domein

30-09-2019

Om knelpunten rond gegevensverwerking bij een integrale aanpak van meervoudige problematiek weg te nemen, wil het kabinet onder meer een explicietere invulling geven aan de taken van het college van Burgemeester & Wethouders. Dat heeft minister Ollongren (BZK) in deze brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein

28-03-2019

Deze nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein' is volledig aangepast aan de nieuwe Europese privacywet, de AVG en Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging.