login »

Ons Team

Team Bemoeizorg Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van Novadic-Kentron (= verslavingszorg), Amarant (= zorg aan mensen met een verstandelijke beperking), GGz Breburg (= psychiatrie), SMO-Traverse (= maatschappelijke opvang) en de GGD Hart voor Brabant (= sociaal medische zorg).

Ons team bestaat uit 10 professionals, met ruime kennis en ervaring uit alle genoemde domeinen en werkvelden. Dát maakt onze aanpak veelzijdig en krachtig. Wij zijn in staat om in veel verschillende, complexe situaties passend(e) hulp te bieden.