login »

MaSS+ overleg

Bespreekt complexe problematiek uit de lokale MaSS-netwerken (12 gemeenten rondom Breda), middels de werkwijze van de zorgconferentie.

De lokale MaSS-netwerken zijn actie georiënteerd; politie, gemeente, woningbouwcorporaties en zorg- en dienstverlenende instellingen bespreken complexe problematiek, stellen een casusverantwoordelijke aan en voeren de geplande acties uit. De zorgconferentie wordt ingezet om met de cliënt en allen die betrokken zijn een doorbraak te bewerkstelligen in de vaak lang bestaande problematiek.

Het MaSS+ overleg komt in beeld wanneer de middelen om verbetering te brengen in de situatie ontoereikend zijn, vooral als er sprake is van ernstige overlast, bedreiging of strafbare feiten in relatie tot complexe problematiek. In het MaSS+ overleg is er de beschikbaarheid van het Openbaar Ministerie en andere justitiële partners, dat is een meerwaarde. Middels de werkwijze van de zorgconferentie is er dan sprake van “Alle Hens aan Dek”. Vaak wordt drang en dwang aangewend om een situatie te doorbreken.