login »

Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire

Onder de paraplu van het Zorg- en Veiligheidshuis Bonaire (ZVH) werken organisaties uit de zorg, justitie, onderwijs en lokaal bestuur samen. Het ZVH staat voor een keten-overstijgende aanpak van complexe problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden en om maatschappelijke uitval tegen te gaan.

Perspectief bieden

Door een integrale werkwijze en systeembenadering streeft het ZVH ernaar om ook in de meest ingewikkelde gezinnen en problematiek perspectief te bieden. Er wordt voor iedere ingebrachte casus een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Zo worden acties van verschillende organisaties op elkaar afgestemd en wordt ook duidelijk waar behoefte aan is bij personen en gezinnen met complexe problematiek.