login »

Nieuwsbrief juli 2022

In deze nieuwsbrief:

Heb je suggesties, ideeën of tips voor ons? Die horen we graag!

namens alle collega's
Evan Frank, directeur / ketenmanager


Terugblik op de kennismakingsbijeenkomst voor (nieuwe) gemeentebestuurders

Op woensdag 6 juli organiseerde het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost in Helmond een kennismakingsbijeenkomst voor (nieuwe) gemeentebestuurders. Nieuwe wethouders konden met ZVHBZO en elkaar kennismaken, maar er waren ook enkele burgemeesters en wethouders die al langere tijd met ons samenwerken.

Burgemeester Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende opende de bijeenkomst als bestuursvoorzitter. Na een welkom en felicitatie aan de nieuwbenoemde wethouders benadrukte hij het belang van integrale samenwerking.

Daarna gaf directeur/ketenmanager Evan Frank een toelichting op de rol en positie van het Zorg- en Veiligheidshuis. Hij besprak onze landelijke en regionale opgave, de positie in het regionale netwerk en hoe de gemeentebestuurders betrokken worden bij onze ontwikkeling. Sommige van de aanwezige burgemeesters en wethouders hebben zitting in het algemeen bestuur van de stichting. Zij zijn ook lid van de Regiegroep waarin bestuurders en/of managers van alle convenantpartners zijn vertegenwoordigd. Beide gremia vergaderen twee keer per jaar.

Ketenregisseur Manon Veendrick vertelde daarna over de ZVHBZO-werkwijze en legde uit hoe procesregie zich verhoudt tot casusregie. Na een algemene schets van onze methode besprak zij specifieke thema's waaraan wij werken, waaronder 'radicalisering' en ‘jeugd’, maar ook de nieuwe thema’s 'personen met onbegrepen gedrag’ en ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’. Zo werd duidelijk wat de bestuurders kunnen verwachten in de samenwerking met ons. Tot slot schetste zij nog actuele ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst kunnen leiden tot nieuwe activiteiten.


GGD Brabant-Zuidoost nieuwe convenantpartner

Afgelopen maand is GGD Brabant-Zuidoost formeel toegevoegd als partner aan het samenwerkingsconvenant van het ZVHBZO. De GGD wil zich meer inzetten voor kwetsbare inwoners die - op het snijvlak van zorg en veiligheid - tussen wal en schip vallen en daarvoor bouwen aan duurzame en brede samenwerking met regionale ketenpartners.


Zomergroet

De schoolvakanties beginnen en er breekt voor veel mensen een rustigere periode aan. Wij blijven bereikbaar voor het aanmelden van casussen via info@zvhbzo.nl. Via onze website www.zvhbzo.nl kunt u een ingevuld aanmeldformulier beveiligd aan ons verzenden.

Daar vindt u ook het terugbelformulier om telefonisch met ons in contact te komen. U wordt dan binnen korte tijd teruggebeld door een van onze medewerkers.

Wij wensen iedereen een rustige, zonnige zomerperiode en een fijne vakantie!