login »

Nieuwsbrief mei 2020

In deze nieuwsbrief vind je de volgende berichten:

Heb je suggesties, ideeën of tips voor ons? We horen ze graag!

namens alle collega’s
Evan Frank, directeur / ketenmanagerPublicatie Jaarverslag 2019

Deze maand verscheen onze verslaglegging over 2019;
het jaarverslag is hier] in te zien.

Nieuws van het Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is weer op volle sterkte met de komst van burgemeester Keijzers-Verschelling (gemeente Oirschot) en wethouder Van der Hamsvoord-Huijbers (gemeente Best). Het Dagelijks Bestuur heeft in de nieuwe samenstelling ook al elektronisch vergaderd.

Eigenlijk stond in mei ook een vergadering ingepland van het Algemeen Bestuur, dat de 21 gemeenten vertegenwoordigt waar we voor werken, en voorafgaand een bijeenkomst met de regiegroep namens de ketenpartners. Begrijpelijkerwijs kunnen zulke fysieke bijeenkomsten vanwege het corona-virus– nog – niet. Beide overleggen schuiven door naar medio oktober, wanneer ze opnieuw gepland staan.
Lees verderop meer over onze manier van werken in deze coronatijden.
Korte film over aanpak ex-partnerstalking

We vragen aandacht voor deze korte film die is gemaakt over de aanpak van stalking door ex-partners. De productie is onderdeel van de geïntensiveerde samenwerking op de aanpak van huiselijk geweld – waaronder ex-partnerstalking – tussen de strafrechtketen, Veilig Thuis, Slachtofferhulp Nederland, Reclassering Nederland en de Zorg- en Veiligheidshuizen. De film is gemaakt voor de duizenden professionals die in hun werk te maken krijgen met ex-partnerstalking zodat zij weten voor welk deel in het ketenproces zij verantwoordelijk zijn en proactief in plaats van reactief kunnen handelen

Dit zijn en doen de Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland

Deze compacte en interactieve infographic legt uit wie wij en onze collega’s in den lande zijn en doen. Hierbij is de nieuwe landelijke meerjarenagenda gebruikt als uitgangspunt. Regionaal zijn daarin wel verschillen qua invulling te zien. Het bestuur bepaalt de komende maanden in welke richting het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost zich gaat ontwikkelen.

Onze nieuw-normale manier van werken

Gestuurd door de omstandigheden is het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost een blijvend bereikbare thuiswerkorganisatie. Omdat communicatie ons belangrijkste instrument is, grijpen we naar coronabestendige kanalen, zoals Microsoft Teams, Skype en Webex, naast natuurlijk ‘ouderwets’ bellen en mailen. Dat vergde wel wat stoeiwerk, omdat verschillende organisaties ook verschillende systemen mogen gebruiken voor teleconferencing. Het ene systeem is toegestaan, het andere verboden, dus afgestemde keuzes vormen een uitdaging.

Maar wat blijkt? Elektronisch overleggen werkt als een trein; partners en andere partijen zijn prima bereikbaar, het scheelt veel (reis)tijd en de nuances van non-verbale communicatie blijven grotendeels overeind. Wat ons betreft is deze efficiënte manier van communiceren een blijvertje voor de toekomst! Vragen over onze overlegkanalen? Bel of mail ons dan via info@vhhbzo.nl.

Evan Frank, sinds enige maanden directeur / ketenmanager, maakte deze vlog over de situatie in coronatijden. Hij stelt zich daarin ook voor aan degenen die hem nog niet persoonlijk hebben ‘ontmoet’.
Projectplan voor de integrale aanpak voor personen met ernstige verward gedrag die een hoog risico vormen

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan verdere uitwerking van het project voor de integrale en regionale aanpak voor verwarde, risicovolle mensen. Vorig jaar is hiermee gestart en dit loopt tot 1 februari 2021.

Binnenkort gaan we in deze nieuwsbrief dieper in op dit project. Dat zullen we vaker doen, om ook relevante thema’s als radicalisering, huiselijk geweld, high impact crimes en jeugd nader te belichten vanuit de ketensamenwerking en de expertiserol van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
Teamveranderingen: afscheid Huub Jacobs en Ingrid Dijkstra

De begroting van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost staat onder druk en om dat op te lossen moeten we een bescheiden stap terugzetten. Dat heeft helaas tot gevolg dat het aantal procesregisseurs in onze organisatie afneemt.

Huub Jacobs en Ingrid Dijkstra hebben hun lopende zaken afgesloten of overgedragen en deze maand afscheid genomen van ons Zorg- en Veiligheidshuis. Wij bedanken beide collega’s en hun werkgevers de politie resp. Veilig Thuis voor hun detachering binnen onze organisatie.

We borgen de opgebouwde samenwerking met en de expertise van Veilig Thuis binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Ingrid Dijkstra blijft als adviseur en ondersteuner van Veilig Thuis voor het Zorg- en Veiligheidshuis beschikbaar.

Vanwege de lagere bezetting van onze organisatie moeten we nu (nog) zorgvuldiger omgaan met het oppakken van nieuwe zaken, maar we blijven natuurlijk beschikbaar voor advies en hulp bij vastlopende casussen!