login »

Vacatures

Ben jij een ervaren netwerker en is regisseren van integrale samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid jouw tweede natuur? Vind je het leuk om een netwerk op te bouwen en te onderhouden?

Dan is dit misschien dé vacature voor jou! Wij zijn per direct op zoek naar een:

PROCESREGISSEUR ZORG- & VEILIGHEIDSHUIS (0,8 – 1,0 FTE)


Wie zijn wij?

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (hierna: Zorg- en Veiligheidshuis) is een samenwerkingsverband waarin partners met elkaar samenwerken aan het waarborgen van de sociale veiligheid en het terugdringen, dan wel voorkomen van ernstige overlast en criminaliteit. De organisatie heeft een dienend karakter en geen doorzettingsmacht. Iedere partij is en blijft zelfstandig verantwoordelijk voor uitvoering van de eigen taken.

Inhoudelijk richt het Zorg- en Veiligheidshuis zich primair op de aanpak van situaties met knelpunten op inhoud of in de samenwerking en stelt daarbij het ontwikkelen van een integrale en op de persoons- c.q. systeemgerichte aanpak centraal. Het Zorg- en Veiligheidshuis kan daarbij putten uit de beschikbare kennis, expertise en instrumenten van de partners van het Zorg- en Veiligheidshuis. Daardoor is het Zorg- en Veiligheidshuis in staat drang, dwang, hulp en zorg te combineren tot integrale en persoonsgerichte arrangementen.

De focus van het Zorg- en Veiligheidshuis is gericht op het voeren van onafhankelijke procesregie op de aanpak van ketenoverstijgende complexe casuïstiek. Hiermee werken wij conform het Landelijk kader Veiligheidshuizen. Justitiële, bestuurlijke en zorginterventies worden zodanig verbonden dat zij elkaar versterken.

De hoofdtaken van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn:

 • Procesregie (het voeren van onafhankelijke procesregie op de aanpak van ketenoverstijgende complexe casuïstiek);
 • Adviseren (het adviseren van ketenpartners en gemeenten over de aanpak van complexe casuïstiek);
 • Signaleren (het signaleren van overstijgende knel- en verbeterpunten, gericht op optimalisatie van keten- en netwerksamenwerking).

Wat houdt de functie van procesregisseur in?

Als procesregisseur van COM- (Casuïstiek op Maat) en PGA-zaken (Persoonsgerichte aanpak) voer je onafhankelijke procesregie. Je analyseert de casus, inventariseert welke ketenpartners betrokken moeten worden en organiseert op basis van die informatie overleggen. Je bent de voorzitter van het overleg en je komt tot beeldvorming en oordeelsvorming en stelt samen met ketenpartners een plan van aanpak op. Je weet in geval van knelpunten te komen tot een doorbraak. Dit doe je op basis van je brede kennis van de interventies van de ketenpartners en jouw mensenkennis. Je bewaakt de voortgang: je stuurt aan op goede communicatie en samenwerking tussen partijen.

Als blijkt dat afspraken niet worden nagekomen dan ben jij degene die de ketenpartner hierop aanspreekt en de casus escaleert. Dit doe je op een bestuurlijk sensitieve wijze. Je bent aanspreekpunt voor het netwerk en je bent zichtbaar in dit netwerk, door bijvoorbeeld aan te sluiten bij triages of signaleringsoverleggen. Zowel in je casussen als in je netwerk creëer je draagvlak. Daarnaast adviseer je ketenpartners over complexe casuïstiek en gerelateerde onderwerpen zoals opschaling via het AVE-model.

Wat is jouw profiel?

Je hebt:

 • Ervaring met het voeren van procesregie;
 • Kennis van het AVE-model;
 • Kennis van, en inzicht in, verschillende doelgroepen, de justitiële-, zorg- en hulpverleningsketens;
 • HBO+ niveau;

Welke kwaliteiten zoeken wij in onze nieuwe collega?

 • Autonoom in gedrag en tegelijkertijd dienend aan het doel van het Zorg- en Veiligheidshuis;
 • Regisserend;
 • Communicatief vaardig;
 • Sturend (op gezamenlijk belang)/leidinggevend;
 • Verbindend;
 • Creatief;
 • Oplossingsgericht;
 • Besluitvaardig;
 • Initiatief nemend;
 • Organisatiesensitief.

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij het Zorg- en Veiligheidshuis geschiedt op basis van detachering. Je kunt daarom alleen solliciteren wanneer je werkzaam bent bij één van onze aangesloten ketenpartners. Je gaat deel uit maken van een klein team. De functie staat in eerste instantie open voor een periode van één jaar, met een mogelijke verlenging voor langere tijd.

Voor deze functie wordt een salaris geboden in schaal 10 (gemeentelijke CAR-schaal).

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatiebrief met cv kan verstuurd worden naar secretariaat@zvhbzo.nl o.v.v. “Sollicitatie procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis”.

De sollicitatietermijn sluit op 31 december 2021. Onderdeel van de selectieprocedure kan een simulatie van een casusoverleg zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Evan Frank, manager Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost; evan.frank@zvhbzo.nl of 06-48403050. Meer informatie over onze organisaties en de aangesloten partners vind je op op deze site.