login »

Hoe werken wij?

Professionals kunnen altijd contact opnemen en om advies vragen bij het Zorg- en Veiligheidshuis als de vraagstelling gerelateerd is aan de aanpak van (dreigende) criminaliteit en/of overlast.

Alle partners en professionals in de regio Haaglanden kunnen een melding maken. Een casus is geschikt als het gaat om:

  • meerdere problemen (mutiproblematiek) die op meer dan één leefgebied spelen
  • en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden
  • en samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen,
  • òf beargumenteerde zorgen bij één of meer ketenpartners.