login »

Zorg- en Veiligheidshuis als expertisecentrum

Door de aanwezigheid van de partners en het expertisecentrum heeft het Zorg- en Veiligheidshuis(ZVH) enorme expertise en ervaring in huis. Deze kracht stelt het ZVH in dienst van de ketensamenwerking. Ketensamenwerking is niet alleen nodig bij de behandeling van de meest complexe gevallen.

Daarom gaat het ZVH ook aan de slag met aanmeldingen die niet in het intensieve focusoverleg besproken hoeven te worden. Als één organisatie met een casus tegen grenzen aanloopt, kan zij een melding maken. Voor het ZVH staat dan voorop om de melder te helpen. Dat kan vaak eenvoudig door contacten te leggen en te adviseren of door te verwijzen.