login »

Weegteam

Aan de ‘voordeur’ van het Zorg- en Veiligheidshuis zit het weegteam. Dit team bestaat uit professionals van diverse organisaties. Zij besluiten gezamenlijk welke aanpak passend is voor een melding. Dat kan zijn een advies aan de melder, bilaterale afspraken tussen partners, doorverwijzing of een intensieve bespreking in de focusaanpak.