login »

Jaarplan 2021

De koers voor de komende jaren is neergezet in Perspectief op 2024, het doorontwikkelplan voor de periode 2020-2024. In 2021 zetten we een eerste stap. In het digitale jaarplan leest u de onderwerpen die meerjarig prioriteit hebben en wat we daaraan doen in 2021. Daarnaast geven we ook de thema’s weer waarop we ons extra inzetten.

Links