login »

Lokale Veiligheidskamers

De regiogemeenten hebben elk een eigen lokale kamer: een organisatorisch verband waarin zij de lokale aanpak van criminaliteit en overlast vorm geven. De negen gemeenten van de regio Haaglanden regelen zelf hoe ze hun eigen lokale kamer inrichten.

De lokale kamers worden aangestuurd door de lokale driehoek (periodiek overleg tussen de Burgemeester, de Eenheidsleiding Politie en de (hoofd)Officier van Justitie). In beginsel vindt overleg over een casus plaats in de lokale kamer van de gemeente waarvan de persoon, die onderwerp is van het overleg, inwoner is. Als een casus lokaal niet kan worden opgelost, kan deze door de lokale kamer worden aangemeld bij de regionale kamer Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH).

Daarnaast kunnen alle gemeenten besluiten om bepaalde doelgroepen direct in het ZVH in te brengen zonder dat eerst de lokale kamer actief wordt. De Gemeente Den Haag doet dit bijvoorbeeld bij de aanpak van stelselmatige daders. Het ZVH zal dan wél altijd professionals uit de lokale kamer betrekken bij de aanpak. Lokale expertise is immers beslissend voor de integrale aanpak.