login »

Partners

In het Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden werken partners samen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kernpartners en incidentele partners. Kernpartners zijn die organisaties die daadwerkelijk werken in het Zorg- en Veiligheidshuis(ZVH) en die structureel deelnemen aan diverse overleggen. Incidentele partners zijn betrokken bij enkele overleggen en er wordt met hen verbinding gezocht om de processen in het ZVH en daarbuiten (vooral in de zorgketen) goed te laten aansluiten.

Het ZVH Haaglanden heeft de volgende kernpartners:

 • Gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer, Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp;
 • Openbaar Ministerie Den Haag;
 • Politie Eenheid Den Haag;
 • Reclassering Nederland;
 • Palier Forensische en Intensieve Zorg;
 • Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (Penitentiaire Inrichtingen Zoetermeer en Alphen a/d Rijn);
 • Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden;
 • Raad voor de Kinderbescherming;
 • Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering;
 • Steunpunt Huiselijk Geweld (onderdeel van Stichting Wende);
 • Bureau Nazorg Ex-gedetineerden.
 • Middin

Het ZVH Haaglanden heeft ook incidentele partners, zoals: Teijlingereind, Bureau Halt, Woningcorporaties en Onderwijsinstellingen.