login »

Nazorg ex-gedetineerden

De Nazorg, of re-integratie van ex-gedetineerden is een gemeentelijke taak en het ZVHNL ondersteunt hierbij door een outreachende (of eigenlijk inreachende) aanpak in de vorm van “Bemoeizorg op de cel”. Alleen bij de Nazorg is er een direct cliëntcontact. Het ZVHNL zorgt bij de re-integratie van ex-gedetineerden voor ondersteuning op:

  • de vijf basisvoorwaarden (identiteitsbewijs, onderdak, werk & inkomen, schulden, zorg)
  • sociaal netwerk
  • slachtofferbewust en herstelgericht werken.

Doel is een delictvrije toekomst voor de gedetineerde. Bij de Nazorg ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gedetineerdezelf. Deze moet gemotiveerd zijn en zich aan afspraken houden. De Nazorg begint in detentie. Hier is de kans dat de motivatie opgebouwd kan worden groter.

Rol van ZVH

De ex-gedetineerde zelf is de eerstverantwoordelijke om de basisvoorwaarden en het sociale netwerk op orde te brengen. Het ZVHNL zorgt dat de betrokken organisaties, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, soepel kunnen samenwerken aan een delictvrije toekomst voor de gedetineerde. Het ZVH coördineert de nazorg van ex-gedetineerden en voert in geval van complexe casuïstiek procesregie. Daarbij wordt tijdens detentie al nauw samengewerkt met de casemanager van de PI en eventueel reclasseringsmedewerker.

Aanmelden

De penitentiaire inrichting waar de ex-gedetineerde verblijft, verzorgt de aanmelding van de gedetineerde bij de gemeente.

Downloads