login »

AVE Noord-Limburg

In Limburg kijken de Zorg- en Veiligheidshuizen sterk naar meer verbinding en gezamenlijke ontwikkeling. Éen van de middelen om dit te bereiken is het hanteren van het AVE-model. Dit is een model dat op lokaal niveau aangepast en ingevuld dient te worden.

Handreiking

In deze handreiking wordt toegelicht wat het doel is van het AVE-model en wanneer opschalen of juist afschalen nodig is. Het doel van de AVE-aanpak is het voorkomen van escalatie van sociaal-maatschappelijke problemen voor gezinnen en huishoudens en het beperken en/of beëindigen van escalerende situaties.

Handvatten per fase

De 4 fasen van ondersteuning aan huishoudens en gezinnen worden toegelicht; van volledige eigen regie zonder specifieke problemen tot zeer omvangrijke en complexe problematiek, waarbij maatschappelijke onrust ontstaat en de situatie totaal escaleert.

Het AVE-model geeft per fase handvatten voor onder andere regievoering, samenwerking en het op- en afschalen van hulp en ondersteuning.

Downloads