login »

Jeugdbeschermingstafel

De Beschermingstafel is een overleg waar de opvoedingssituaties van jeugdigen besproken worden die in hun ontwikkeling en/of veiligheid worden bedreigd. De Beschermingstafel neemt – liefst in aanwezigheid van ouders en jeugdigen – een besluit over het wel of niet starten van een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Rol van het ZVH

De Beschermingstafel in Noord-Limburg is belegd bij het Zorg- en Veiligheidshuis namens 7 Noord-Limburgse gemeenten (Bergen, Venray, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo). Mook&Middelaar werkt op dit onderdeel samen met Gelderland-Zuid.

De onafhankelijke voorzitter van de Beschermingstafel en het secretariaat zijn ondergebracht bij het ZVHNL. De Beschermingstafel bestaat naast de verzoeker en incidentele deelnemers zoals ouders, jeugdige en betrokken hulpverlening uit een aantal vaste deelnemers, te weten:

  • Gedragsdeskundige, namens de voornoemde 7 Noord-Limburgse gemeenten
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Veilig Thuis

Aanmelden

Een verzoek tot bespreking aan de Beschermingstafel wordt door de verzoeker eerst besproken met de ouders en jeugdige. Daarna volgt een aanmelding middels het indienen van een VTO (Verzoek tot Ondertoezichtsstelling). In Noord-Limburg kunnen onderstaande instanties een verzoek aan de Beschermingstafel indienen:

  • 7 Noord-Limburgse gemeenten
  • Veilig Thuis
  • Gecertificeerde Instelling (BJZ, WSG)
  • Raad voor de Kinderbescherming

Bekijk de instructiefilm Beschermingstafel Noord-Limburg op Vimeo

Downloads