login »

Complexe problematiek

De verbinding met de omgeving en de lokale professionals, zoals het wijkteam en Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, is erg belangrijk. De casusoverleggen zijn daarom gebiedsgericht ingedeeld. Zo kunnen we een goede verbinding maken met de samenwerkende partners in de wijken en inspelen op de lokale actualiteit.

Het ZVHRR werkt ook intensief samen met andere netwerken, zoals het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Naast de gebiedsgerichte overleggen is er een beperkt aantal thema-overleggen, omdat voor deze onderwerpen speciale - op regionaal of landelijk niveau beschikbare - expertise en partners nodig zijn.

Het ZVHRR richt zich op personen en gezinnen met complexe problematiek zoals:

  • EPA-top (personen met verward gedrag en ernstige psychiatrische aandoeningen en een hoog gevaarsrisico)
  • HIT’ers (veroordeelde woninginbrekers, straatrovers en overvallers)
  • Radicalisering
  • Excessief geweld/wapens
  • Huiselijk Geweld (inclusief stalking)
  • Hoog Risico Personen (bedreiging/ geweld)
  • Criminele netwerken, waaronder gezinnen

Het gaat hierbij om zowel jeugdigen als volwassenen.

Factsheets