login »

Privacy

Op landelijk niveau wordt onder regie van het Ministerie van JenV gewerkt aan een kaderwet Gegevensuitwisseling in SamenwerkingsVerbanden. Vanuit de Landelijke Stuurgroep VH-en wordt gewerkt aan een modelconvenant. Totdat de wettelijke grondslag geregeld is, werken we met privacyreglementen. Deze zijn in 2017 geactualiseerd en door het Bestuur vastgesteld.

Voor radicalisering hebben we ons aangesloten bij het landelijk modelconvenant. Op dit moment (januari 2018) is de voorbereiding op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in volle gang.