login »

Het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek is dé plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken om de meest moeilijke zorg- en veiligheidsproblemen op het gebied van overlast, criminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en radicalisering aan te pakken. Het werkgebied van Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek bestaat uit de gemeenten Beek, Stein en Sittard-Geleen.

Sinds mei 2018 is het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek gevestigd in de Geleenbeeklaan 2 in Geleen: alle ketenpartners onder één dak, vanuit de gedeelde visie dat fysiek dicht bij elkaar werken de zorg- en veiligheidsketen permanent verstrekt. Deze gezamenlijke huisvesting draagt bij aan een nauwere samenwerking, vergroot het vertrouwen in elkaar en in elkaars ideeën en stimuleert innovatie.

In totaal zijn er in Nederland 30 Veiligheidshuizen. Bekijk voor meer informatie de landelijke website van de Veiligheidshuizen.

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt in drie minuten ‘het concept Zorg- en Veiligheidshuis’ toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.


 
VOLG ONS OOK OP: