login »

Wat is en doet het Zorg en Veiligheidshuis NOG

Soms is er bij een gezin/persoon sprake van een opeenstapeling van problemen waardoor zij moeite hebben om zich staande te houden. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van bijv. financiën, huisvesting, werk, psychische- of gedragsproblemen of verslaving. Soms leidt het ertoe dat een gezin/persoon steeds verder afglijdt en overlast geeft en/of crimineel gedrag vertoont. Het risico bestaat dat iemand een dreiging of gevaar vormt voor zichzelf en/of de omgeving.

Meerdere partijen

Bij deze gezinnen/personen zijn vaak meerdere partijen betrokken zoals o.a.:

  • de gemeente (bijv. vanwege een uitkering);
  • diverse zorginstellingen (bijv. vanwege psychische hulp of gezinsbegeleiding);
  • de politie (bijv. bij overlast);
  • het openbaar ministerie of de reclassering (als sprake is van criminaliteit).

Complexe situatie

Deze partijen hebben elk vanuit hun eigen organisatie en eigen (wettelijke) taak met een gezin/persoon te maken. Dit maakt de situatie complex, niet alleen vanwege de opeenstapeling van problemen van het gezin/persoon, maar ook vanwege de opeenstapeling van betrokken partijen.

Om een gezin/persoon in dergelijke zorgelijke omstandigheden goed te kunnen helpen is het van belang dat alle partijen die bij een gezin/persoon betrokken zijn afspraken maken met elkaar. Zodat deze partijen niet met teveel, verschillende of zelfs tegengestelde adviezen of acties komen die voor een gezin/persoon tot (nog) meer problemen kunnen leiden.

Zorg en Veiligheidshuis

Een Zorg en Veiligheidshuis is de plek waar alle partijen (o.a. gemeente, zorg, politie, Openbaar Ministerie) die bij een gezin/persoon betrokken zijn samen komen om de acties/afspraken rond een gezin/persoon goed af te stemmen. In een gezamenlijk overleg bespreken de partijen welke acties door iedere partij worden uitgevoerd om een gezin/persoon te ondersteunen en veiligheidsrisico’s te beperken.