login »

Wie zijn wij?

In het Zorg & Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland werken professionals structureel samen aan een veilige leefomgeving. Met een persoonsgerichte aanpak zorgen justitie, politie, gemeente en verschillende zorginstanties voor het verminderen van criminaliteit en overlast en wordt recidive voorkomen.

Preventie, handhaving en zorg worden in het veiligheidshuis nauw op elkaar afgestemd. Deze aanpak betekent ook oplossen. Dus personen die worden verdacht van een strafbaar feit, of die daarvoor al gestraft zijn, worden hier behandeld.