login »

Nazorg ex-gedetineerden

In een Gemeentelijk Zorgoverleg worden alle meldingen van burgers in detentie beoordeeld. Een plan van aanpak wordt opgesteld volgens een standaardwerkproces nazorg.