login »

Zorg- en Veiligheidshuis Groningen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) is een regionaal samenwerkingsverband waar medewerkers van gemeenten, justitie en zorg samenwerken aan een veiliger samenleving. Sommige problemen van burgers zijn zo complex dat geen oplossing wordt bereikt in de reguliere processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

Integrale en persoonsgerichte aanpak

Medewerkers van ZVHG brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar voor het oplossen van complexe, domeinoverstijgende problematiek met hoge veiligheidsrisico’s. ZVHG zorgt ervoor dat er een integrale en persoonsgerichte aanpak komt en dat de voortgang van de uitvoering wordt bewaakt, zonder verantwoordelijkheden van partners over te nemen.

Klik hier voor meer informatie over de ZVH-aanpak.

De kracht van samenwerking

Het doel van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren van de persoonlijke situatie van betrokkenen, en het voorkomen en verminderen van recidive, overlast, geweld, criminaliteit en maatschappelijke uitval. Wij geloven in de kracht van samenwerking en in het delen van kennis en expertise. Samen leggen we de juiste verbindingen en bieden we een aanpak op maat.

Het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur' staat hierbij centraal. Vanuit deze overtuiging werken we samen met gemeenten en partners in zorg en justitie aan complexe casuïstiek. Dit doen we op een laagdrempelige en betrokken wijze.