login »

Wie zijn wij?

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Er is dan domeinoverstijgende samenwerking en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen. In onze regio is het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost daarvoor dé aangewezen plek.

In het Zorg- en Veiligheidshuis komen deskundigen op het gebied van straf- bestuurs- en civielrecht, sociaal domein en zorg samen. Met aandacht en zorg leggen zij alle informatie vanuit die verschillende domeinen naast elkaar, analyseren deze en geven er duiding aan. Vervolgens worden hieraan concrete acties en betekenisvolle interventies gekoppeld om tot een domeinoverstijgende persoonsgerichte aanpak te komen, die aansluit bij de levensloop van de persoon.

De partners voeren die aanpak samen uit onder regie van procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van ernstige overlast en recidive, waarbij wordt ingezet op gedragsverandering en verbetering van kwaliteit van het leven van de betrokkene(n).

Werkgebied

Animatie Zorg- en Veiligheidshuizen

In dit filmpje wordt het nut, de noodzaak en de werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis toegelicht. Klik op de afbeelding om het filmpje te starten.


Infographic Zorg- en Veiligheidshuizen

Wilt u meer lezen over de Zorg- en Veiligheidshuizen? Bekijk dan de Infographic van de samenwerkende Zorg- en Veiligheidshuizen. Klik op de Infographic en ontdek zo per onderdeel meer informatie. De Infographic is hier te vinden.

Wordt u in het Zorg- en Veiligheidshuis besproken?

Dan kunt u hier een folder bekijken met meer uitleg over het Zorg- en Veiligheidshuis.