login »
25 april 2024

Integrale Persoonsgerichte Aanpak

Veelplegers hebben een groot aandeel in de gepleegde criminaliteit en ervaren overlast. De doelgroep kenmerkt zich door een complexe meervoudige problematiek waardoor het moeilijk is om een ‘normaal’ leven te leiden. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van zorg en veiligheid.

Inhoud

Veelplegers hebben vaak te maken psychische problemen, een alcohol- en/ of drugsverslaving, geen eigen woonruimte, geen opleiding, geen baan, hoge schulden, sociaal isolement en sociale uitsluiting.

Om een gedragsverandering van een stelselmatige dader te bewerkstelligen, volstaat het niet om slechts één of enkele problemen van hem of haar aan te pakken, maar is een breed opgezet hulpverleningstraject noodzakelijk waarin aandacht wordt besteed aan alle leefgebieden.

Dit vraagt om een integrale persoonsgerichte aanpak van de complexe meervoudige problematiek door betrokken organisaties en professionals.

Tijdens deze cursus leer je:

 • Hoe je stelselmatige daders aanpakt die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de criminaliteit en overlast
 • Hoe je integraal complexe meervoudige problematiek aanpakt
 • Op welke manier je samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals organiseert en regisseert
 • Hoe je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met betrokken organisaties en professionals
 • Op welke manier je voorkomt dat een dreigende situatie escaleert en leidt tot maatschappelijke onrust

Bestemd voor

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, projectleiders en adviseurs op het gebied van zorg en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Justitie
 • Zorg- en Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Gevangeniswezen
 • Zorg- en welzijninstellingen

Docenten

Ron van Gijn, Juridisch beleidsmedewerker openbare Orde en Veiligheid, gemeente ‘s-Hertogenbosch, Frank van Summeren, adviseur bij RONT Management Consultants en hoofddocent van de HCB Cursus Integrale Persoonsgerichte Aanpak en Kees Zeebregts, procesregisseur, Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

Data

25 april, 23 mei en 30 mei 2024 (9.30 uur – 16.30 uur met lunches)

Locatie

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), Den Haag

Links