login »

Nieuws

Vacature procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

29-11-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een vacature voor een procesregisseur. Als procesregisseur word je verantwoordelijk voor het voeren van procesregie op complexe, domein overstijgende casuïstiek.

Livestream over jongeren uit criminaliteit houden met sprekers als Sharon Dijksma

17-11-2021

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) verzorgt op dinsdag 23 november een livestream met interessante sprekers over het voorkomen dat jongeren in de zware criminaliteit belanden.

Lancering e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’

03-11-2021

Professionals die met jeugd werken kunnen vanaf vandaag hun kennis op het gebied van Privacywetgeving en Beroepsgeheim vergroten. Speciaal hiervoor heeft de GGZ Ecademy de gratis e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ gelanceerd.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: oktober-nummer verschenen

01-11-2021

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Multifocus aanpak Groningen effectief

28-10-2021

Multifocus is een goede interventie om in te zetten bij een tijdelijk huisverbod of code rood zaken in gezinnen met complexe meervoudige problematiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut naar de Multifocus aanpak in Groningen.

Nieuwsbrief Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden

26-10-2021

Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Het coördinatiepunt stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar de verschillende partijen die met beveiligde zorg te maken hebben.

NCTV: rechts-terroristische dreiging van jongens tussen 12 en 20 jaar

26-10-2021

In Nederland bestaat er momenteel niet alleen een dreiging vanuit jihadistische hoek, maar ook uit rechts-extremistische hoek. Vooral jonge, Nederlandse jongens tussen de 12 en 20 jaar oud kunnen een dreiging vormen voor de nationale veiligheid.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

21-10-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Zorg- en Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Webinar ‘Persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit’

18-10-2021

In het kader van 5 jaar PGA Midden Nederland verzorgt Bureau RVS op vrijdag 29 oktober een webinar over de persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit. Een webinar vol tips & tricks om direct toe te passen in de eigen praktijk.

Aantal volwassen daders dat na straf weer de fout in gaat blijft gelijk

13-10-2021

De recidive onder alle volwassen daders, maar ook onder ex-gedetineerden, ex-werkgestraften en ex-ondertoezichtgestelden is in de periode van 2008 tot en met 2017 stabiel gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

Livestream Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen

04-10-2021

De Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen zijn getransformeerd naar Zorg- en Veiligheidshuizen. Om de start van het nieuwe samenwerkingsverband te markeren, werd op vrijdag 1 oktober een livestream met interessante tafelgasten verzorgd.

Handreiking ‘(Gewelds)incidenten in behandelsituaties’ aangepast

04-10-2021

De handreiking ‘(Gewelds)incidenten in behandelsituaties’ is aangepast, zodat deze ook toepasbaar is in beschermd wonen situaties. Het document is opgesteld door de Nederlandse ggz, de Nationale Politie en Valente.

Onderzoek naar huisuitzettingen kwetsbare gezinnen

01-10-2021

De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman starten een onderzoek naar huisuitzettingen van kwetsbare gezinnen. Deze gezinnen moeten bijvoorbeeld hun huis verlaten door huiselijk geweld, huurachterstand of bij (verdenking van) criminele activiteiten.

Subsidieoproep projecten domein overstijgend samenwerken (Zorg en Veiligheid)

23-09-2021

Partijen die regionaal samenwerken ten behoeve van mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek kunnen voor projecten een subsidieaanvraag bij ZonMw indienen. Het doel van deze subsidieoproep is het versterken van regionale samenwerkingsverbanden.

Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen transformeren naar Zorg- en Veiligheidshuizen

22-09-2021

De Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen transformeren volgende week naar Zorg- en Veiligheidshuizen. Ze gaan meer samenwerken, uniforme werkwijzen hanteren en creëren één centrale toegang voor alle partners.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: september-nummer verschenen

13-09-2021

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Nieuwe versie Handreiking ‘Kansen bieden voor Re-integratie’

09-09-2021

De handreiking ‘Kansen bieden voor re-integratie’ is geactualiseerd. De verandering van wet- en regelgeving is meegenomen en de visie per organisatie is aangescherpt.

Samenwerken en gegevens delen in wonen, zorg en veiligheid

09-09-2021

Het 'Handelingskader aanpak personen verward gedrag' is sinds kort beschikbaar. Dit document maakt inzichtelijk wat binnen de huidige wetgeving mogelijk is wat betreft samenwerking en gegevensdeling tussen professionals in het woon-, zorg- en veiligheidsdomein.

Criminele carrières HIC-daders zijn lang en omvangrijk

25-08-2021

Daders van high impact crimes (HIC), zoals overvallers, straatrovers en woninginbrekers, hebben langere en meer omvangrijke criminele carrières dan daders van andersoortige delicten. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Rechtbank Rotterdam voert nieuwe werkwijze huiselijk geweld zaken in

22-08-2021

De rechtbank Rotterdam voert een nieuwe werkwijze in voor de behandeling van zaken die te maken hebben met huiselijk geweld. Dat is de uitkomst van de evaluatie van de pilot combizittingen huiselijk geweld. De pilot werd uitgevoerd in samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Copycatgedrag bij terroristische aanslagen komt voor en verdient aandacht

19-08-2021

Het komt voor dat mensen een pleger van terroristische aanslagen bewust gaan nadoen. Zij kopiëren de gebruikte methode of raken in het algemeen geïnspireerd om een aanslag te plegen. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van de Universiteit Utrecht in opdracht van het WODC.

Nieuw beeld over dwang in de zorg onder nieuwe wetten

03-08-2021

Burgemeesters gaven vorig jaar 1.416 keer een inbewaringstelling af waarmee een patiënt in hun gemeente in een spoedsituatie verplicht werd opgenomen op basis van de nieuwe Wet zorg en dwang. Daarnaast gaven burgemeesters 9.421 keer toestemming voor verplichte zorg aan een patiënt omdat in een crisissituatie snel ingegrepen moest worden.

Inspecties onderzoeken samenwerking organisaties bij re-integratie tijdens en na detentie

29-07-2021

Tijdens en na detentie werken veel partijen aan de re-integratie van gedetineerden. De Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Toezicht Sociaal Domein gaan onderzoeken hoe deze samenwerking verloopt en welke succesbepalende factoren en knelpunten zij ervaren.

Tweede nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

15-07-2021

Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft weer een nieuwsbrief uitgebracht. In deze tweede nieuwsbrief worden de ontwikkelingen binnen de twee pijlers van het project beschreven.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: juli-nummer verschenen

09-07-2021

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Nieuwsbrief Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

09-07-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Met deze nieuwsbrief informeert het Zorg- en Veiligheidshuis zijn relaties over actuele ontwikkelingen.

Kamerbrief over ondersteuning mensen met verward gedrag

07-07-2021

Het ministerie van VWS wil de komende jaren blijven inzetten op de hulp en zorg voor mensen met verward gedrag of onbegrepen gedrag. Het ministerie trekt voor de komende vier jaar 50 miljoen euro uit voor een (vervolg) actieprogramma.

ZVH Drenthe publiceert jaarverslag 2020

06-07-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe (ZVHD) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020.

Webinar Re-integratie ex-gedetineerden in Oost Brabant

05-07-2021

De Zorg- en Veiligheidshuizen Brabant Zuidoost en Brabant Noordoost verzorgden op 29 juni het webinar ‘Re-integratie ex-gedetineerden Oost-Brabant’. Het webinar werd in samenwerking met 3RO, DJI en VLOT georganiseerd.

Gemeenten enthousiast over toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

01-07-2021

Gemeenten zijn enthousiast over diverse onderdelen van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dat blijkt uit de reactie van de VNG op de consultatie, waar gemeenten en regio's hun input voor hebben gedeeld.

Aandacht voor rol en taken Functionaris Gegevensbescherming

01-07-2021

De rol van een functionaris gegevensbescherming (FG) is essentieel voor de bescherming van persoonsgegevens. Om zijn of haar rol beter uit de verf te laten komen, publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uitgangspunten voor de positionering van de FG.

Nieuwsbrief Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden

29-06-2021

Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Het coördinatiepunt stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar de verschillende partijen die met beveiligde zorg te maken hebben.

Animatie Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg

28-06-2021

Het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg en Veiligheid Zuid-Limburg heeft een animatie laten ontwikkelen. Deze animatie geeft binnen 2 minuten een goed beeld van wat het VIA is en wat het VIA doet.

Handreiking do’s en don’ts Wet aanpak woonoverlast

24-06-2021

Wat moet je doen en vooral nalaten bij de dossieropbouw, handhaving en naleving van een gedragsaanwijzing die opgelegd is vanuit de Wet aanpak woonoverlast? In een eerste overlastlab deelden experts uit 12 gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Twente hun ervaringen.

Re-integratie van ex-gedetineerden onderzocht

18-06-2021

Bij het teruggeleiden van gedetineerden naar de maatschappij blijkt het nogal eens zoeken naar de juiste manieren. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd.

ZVH Groningen publiceert jaarverslag 2020

14-06-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. In dit jaarverslag worden de hoofdlijnen en ontwikkelingen van het Zorg- en Veiligheidshuis in 2020 beschreven.

Radicalisering moeilijk te voorspellen

11-06-2021

Het is niet mogelijk om aan de hand van een handzame lijst van factoren nauwkeurig te voorspellen wie wel en wie niet zal gaan radicaliseren. Dat blijkt uit een analyse van 707 wetenschappelijke, peer-reviewed artikelen door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van het WODC.

Culturele interventies kunnen bijdragen aan voorkomen radicaliseren

10-06-2021

De Erasmus Universiteit Rotterdam voerde een evaluatie uit naar negen culturele interventies die zijn gesteund door het Fonds ZOZ. Het ging om interventies met als doel de weerbaarheid van jongeren te vergroten, zodat zij minder gevoelig zijn voor extremistische en polariserende boodschappen.

Stijging recidive onder jeugdigen zet niet door

07-06-2021

De eerder waargenomen stijging van de recidive onder jeugdige daders en jongeren die vrijkomen uit een justitiële jeugdinrichting (JJI) zet niet verder door. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van start

02-06-2021

De Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is gisteren van start gegaan. Het doel van de community is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode en het werken aan veiligheid in gezinnen.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: mei-nummer verschenen

31-05-2021

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Jeugdcriminaliteit daalt, maar niet alle vormen

31-05-2021

De jeugdcriminaliteit onder minderjarigen en jongvolwassenen is in de periode 2015 tot 2021 vergeleken met de vijftien jaren daarvoor afgenomen. Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit, een publicatie van het CBS in samenwerking met het WODC.

De Wet straffen en beschermen en de betekenis voor gemeenten

26-05-2021

Wat houdt de Wet straffen en beschermen in en wat betekent deze wet voor gemeenten? Een informatiesheet van het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) geeft hierover uitleg.

Adolescentenstrafrecht veelbelovend maar resultaten zijn wisselend

26-05-2021

Het adolescentenstrafrecht laat ondanks grote knelpunten ook positieve resultaten zien. Dat blijkt uit evaluatieonderzoek van het WODC.

Jaarplan 2021 en jaarverslag 2020 ZVH Baronie Breda

20-05-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda heeft zijn jaarverslag en jaarplan gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2020, het jaarplan geeft inzicht in de plannen voor 2021 en een doorkijk op de komende jaren.

Nieuwsbrief Governance Zorg en Veiligheid

17-05-2021

De nieuwsbrief ‘Governance Zorg en Veiligheid’ beschrijft de ontwikkelingen binnen het gelijknamige traject in Zuid-Limburg. Naast de nieuwsbrief, zijn er ook stukken met achtergrondinformatie gepubliceerd.

ESF-gefinancierde re-integratieprogramma’s succesvol bij volwassen deelnemers

13-05-2021

Volwassen deelnemers aan met door het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierde programma’s hebben na detentie vaker werk dan gedetineerden die niet hebben deelgenomen. Dat blijkt uit de evaluatie van het WODC.

Ouders meer aanspreken op voorkomen van strafbaar gedrag kinderen

10-05-2021

De verantwoordelijkheid om jongeren op het rechte pad te houden ligt in de eerste plaats bij de ouders. Dat schrijft de minister Dekker (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer op basis van de verkenning ‘Jeugdcriminaliteit en opvoeding’,

Eerste nieuwsbrief project ‘Aanpak Kwetsbare personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’

06-05-2021

Het project ‘Aanpak personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico’ voor de regio Zuid-Limburg heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze eerste nieuwsbrief worden de doelen van het project beschreven en komt een aantal betrokkenen aan het woord.

Cijfers Wvggz over 2020 bekend

03-05-2021

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Hoe zijn de ontwikkelingen in de nieuwe wet ten opzichte van zijn voorganger, de wet Bopz?

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: april-nummer verschenen

29-04-2021

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Compleet overzicht leeraanbod radicalisering en polarisatie

26-04-2021

Het leeraanbod voor (jeugd)professionals op het gebied van de preventie van polarisatie en radicalisering is divers. De nieuwe gids ‘Aanbod van de kennispartners radicalisering (jeugd)professionals’ biedt een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen.

Secondant: Een LVB-levensloopstudie in het strafrecht en de zorg

26-04-2021

Het is de vraag of het strafrecht wel de beste manier is om te reageren op delicten van licht verstandelijk beperkte verdachten. Want de terugval is hoog onder deze groep verdachten en zij krijgen vaak te maken met meerdere problemen.

Regionale samenwerking zorg + veiligheid: gids & gereedschap

22-04-2021

De afgelopen 2 jaar ondersteunden de VNG en het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) 3 regio’s die bezig zijn de regionale samenwerking zorg en veiligheid te versterken. Daar is nu een concrete regionale bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsstructuur opgezet.

Ingang Wet straffen en beschermen verplaatst naar 1 juli

15-04-2021

De nieuwe Wet straffen en beschermen zou per 1 mei dit jaar van kracht worden. Voor gemeenten betekent dit vooral een ruimere grondslag voor het uitwisselen van gegevens bij het opstellen van het detentie- en re-integratieplan en in het geval iemand een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf pleegt na detentie.

NCTV publiceert 'Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 54'

14-04-2021

Er zijn op dit moment in Nederland personen die radicaliseren of sterk geradicaliseerd zijn en een dreiging (kunnen) vormen op de nationale veiligheid. Dat blijkt uit het 54ste Dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

ZVH De Markiezaten publiceert jaarverslag 2020

12-04-2021

Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het verslag beschrijft onder de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen. Daarnaast zijn diverse interviews met betrokkenen in het jaarverslag verwerkt.

Criminaliteit binnen familienetwerken: Tilburgse aanpak lijkt te werken

08-04-2021

De gemeente Tilburg pakt sinds een jaar criminele families aan op een andere manier. Een coach gaat nu bij 13 gezinnen op bezoek en probeert basale dingen als huisvesting, eten en inkomen op orde te maken. De eerste resultaten zijn positief.

Factsheets over hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren

01-04-2021

Om te voorkomen dat kwetsbare groepen met politie en justitie in aanraking komen, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een aantal factsheets opgesteld. Deze zijn bedoeld voor professionals in gemeenten die zich, vanuit veiligheid, onderwijs of sociaal domein, bezighouden met kwetsbare kinderen en jongeren.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar Tweede Kamer

31-03-2021

Demissionair minister Dekker (JenV) en demissionair staatsecretaris Blokhuis (VWS) hebben gisteren het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit Toekomstscenario moet de jeugdbeschermingsketen vereenvoudigen.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: maart-nummer verschenen

26-03-2021

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Succesvolle nieuwe werkwijze re-integratie ex-gedetineerden

19-03-2021

In Utrecht hebben de penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein, reclassering (3RO) en gemeente Utrecht de handen ineengeslagen om betere re-integratie voor (ex-)gedetineerden mogelijk te maken. De nieuwe manier van werken is een eenvoudige aanpassing van het bestaande werkproces maar heeft een groot resultaat.

Secondant: ‘Leer de structuren lezen van criminele families’

16-03-2021

Bij de aanpak van criminele families moet je het frame breder te trekken dan het strafrecht, zegt Hans Moors in tijdschrift Secondant. Combineer veiligheid en zorg en investeer in lange, systeemgerichte aanpakken.

Politiechef Anja Schouten: ‘Burgemeester wees zuinig op de Zorg- en Veiligheidshuizen’

15-03-2021

Politiechef Anja Schouten doet in de nieuwsbrief van het Bureau Regioburgemeesters een oproep om zuinig te zijn op de Zorg- en Veiligheidshuizen. Schouten vertelt in het interview onder andere over de aanpak en hulp aan mensen die verward gedrag.

Samen sterk met het team Veiligheid en Zorg van het CCV

15-03-2021

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft de factsheet ‘Samen Sterk’ vernieuwd. Deze publicatie beschrijft in het kort waar het team Veiligheid en Zorg van het CCV voor staat en wat het doet.

Meerjarenagenda 2021-2024 ZVH vastgesteld

15-03-2021

De focus van de Meerjarenagenda 2021-2024 ligt op de maatschappelijke opgave die de Zorg- en Veiligheidshuizensamen met partners willen oppakken. Zij willen (kwetsbare) inwoners helpen en zo bijdragen aan een positief maatschappelijk effect: betere kwaliteit van leven, inclusiviteit en minder overlast en veiligheidsproblemen.

Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten

22-02-2021

Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de daarbij behorende zelfscan te ondersteunen, heeft het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) een infobox samengesteld.

LVMV-reactie op contourennota ‘Zorg voor de toekomst’

16-02-2021

De landelijke Vereniging van managers van Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland (LVMV) heeft een reactie gegeven op de contourennota ‘Zorg voor de toekomst’ van met ministerie van VWS. Het ministerie heeft deze discussienota opgesteld en aan partijen binnen en buiten de zorg een reactie op het document gevraagd.

Kennisplatform Ondermijning: delen en netwerken

15-02-2021

Het Kennisplatform Ondermijning faciliteert het delen van kennis, ervaring en informatie over georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Daarmee wil het de effectiviteit van de ondermijningsaanpak vergroten. De aangeboden informatie verbreedt en verdiept de kennis over ondermijning.

Vakontwikkeling procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

10-02-2021

De dertig Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) zijn in april 2020 gestart met de landelijke vakontwikkeling van de procesregisseurs. Het doel is een herkenbare werkwijze voor alle procesregisseurs in het hele land. Alle tips en trucs die deze vakontwikkeling heeft opgeleverd, zijn inmiddels gebundeld in twee factsheets.

Partners landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid presenteren Perspectief 2025

05-02-2021

Veel Nederlanders kampen met een opeenstapeling van problemen met een zorg- én veiligheidscomponent. Betere samenwerking leidt tot minder overlast en veiligheidsproblemen. De partners van de landelijke stuurgroep Zorg en Veiligheid stelden een agenda op om hierin verdere stappen te zetten: Perspectief 2025.

Tijd voor een nieuw specialisme in de aanpak van jeugdcriminaliteit?

02-02-2021

Nederland heeft niet te maken met steeds jongere daders. Jongeren plegen ook niet meer geweldsdelicten en meer groepsdelicten op school of in de buurt. Bovendien is er geen toename van jongeren die betrokken zijn bij (gewelddadige) vermogensdelicten en geweldsmisdrijven.

Nieuwsbrief Zorg + Veiligheid: januari-nummer verschenen

28-01-2021

Er is weer een nummer van de nieuwsbrief Zorg + Veiligheid verstuurd. Deze nieuwsbrief houdt professionals op de hoogte van nieuws dat de domeinen zorg én veiligheid raakt.

Identiteitsbewijs, huisvesting en dagbesteding op orde na detentie: minder recidive

26-01-2021

Ex-gedetineerden die na detentie een identiteitsbewijs en huisvesting hebben, hebben vaker werk en plegen minder vaak opnieuw een delict. Dat blijkt uit de zesde meting van de Monitor nazorg ex-gedetineerden van het WODC.

Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek geopend

21-01-2021

De Rijksoverheid stelt, na een geslaagde proefperiode, het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek (LMM) open voor alle gemeenten en landelijke uitvoerders. Dit loket helpt zo volledig vastgelopen multiprobleemsituaties weer vlot te trekken.

Daders van mensenhandel: vaak jonger dan 23 jaar

21-01-2021

De relatief jonge leeftijd van daders van binnenlandse seksuele uitbuiting baart de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen grote zorgen. Een derde van hen is jonger dan 23 jaar op het moment van plegen. Dat blijkt uit de Dadermonitor mensenhandel die vandaag is uitgebracht.

GHNT-podcast over lokale (wijk-)teams

20-01-2021

Teamleider Jeugdhulp Sandra van Leeuwen en jeugd- en gezinswerker Harriët Janssens vertellen in deze GHNT-podcast over hun werk voor het lokale (wijk-)team van de samenwerkende Kempengemeenten: het Centrum Jeugd en Gezin plus (CJG+). De focus is gericht op langdurige veiligheid.

Interactie tussen beleid en extremistische groepen verkend

18-01-2021

De interactie tussen de overheid en de groepen die zij aanduidt als extremistisch is uiterst grillig en weinig eenduidig en volgt ogenschijnlijk niet een eenduidig actie-reactiepatroon. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Veiligheidshuis Midden-Limburg presenteert jaarverslag 2020 (en ambities 2021)

15-01-2021

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Het verslag beschrijft de succesfactoren, cijfers, aandachtsgebieden en financiën. Daarnaast gaat er ook aandacht uit naar de ambities voor 2021.

Secondant: Ook een geslaagde HIC-aanpak vergt onderhoud

13-01-2021

Preventieve maatregelen die effectief zijn tegen High Impact Crimes, moeten blijvende aandacht en energie krijgen. Tijdschrift Secondant schrijft over een nieuwe handreiking voor een probleemgerichte aanpak, waarin kennis en ervaring zijn gebundeld.

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis en lokale (wijk)teams geanalyseerd

07-01-2021

De samenwerking op de werkvloer tussen professionals van Veilig Thuis en de lokale (wijk-)teams is in een groot aantal gemeenten en regio’s verbeterd en constructief. Dat blijkt uit een analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)teams.

Dalende trend in het aantal minderjarige verdachten in strafzaken

05-01-2021

Het aantal minderjarige verdachten van een misdrijf dat voor de rechter komt, vermindert. Zo blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Waar er 5 jaar geleden nog ruim 6.800 jonge verdachten voor de rechter verschenen, behandelde de rechter vorig jaar circa 5.800 zaken met minderjarige verdachten.

De online wereld van jonge rechts-extremisten: “Het begint vaak als een grapje”

04-01-2021

“Rechts-extremisten vormen een toenemende terreurdreiging voor onze samenleving”, waarschuwen deskundigen. Bovendien radicaliseren zij op een steeds jongere leeftijd en vindt het radicaliseringsproces grotendeels online plaats.

Toename aantal High Impact Crimes in 787 woonplaatsen

04-01-2021

Het aantal High Impact Crimes (HIC) nam het afgelopen jaar in 787 woonplaatsen in Nederland toe. Dit blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.


NIEUWSARCHIEF