login »
29 juni 2021

Nieuwsbrief Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden

Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Het coördinatiepunt stuurt regelmatig nieuwsbrieven naar de verschillende partijen die met beveiligde zorg te maken hebben.

Passende hulp op de juiste plek

Er is een groep van ongeveer 1.500 kwetsbare mensen die vanwege een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking en/of verslaving in aanraking komt met justitie. Deze groep vormt een risico voor zichzelf en/of de omgeving. Het is lastig om voor deze groep passende hulp op de juiste plek te vinden.

Dashboard beveiligde bedden

In het project ‘dashboard beveiligde bedden’ werken de verschillende partijen in de zorg voor beveiligde bedden samen. De partners willen dat iedereen die zorg via een opname in een beveiligde klinische setting nodig heeft, hier toegang toe krijgt. Daarvoor is een dashboard ontwikkeld om zicht en grip te krijgen op de beschikbaarheid van beveiligde bedden.

Landelijk Coördinatiepunt

Het Landelijk Coördinatiepunt Beveiligde Bedden bemiddelt, analyseert en geeft advies. Met deze nieuwsbrief houdt het coördinatiepunt de verschillende partijen die met beveiligde zorg te maken hebben op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Downloads

Zie ook: