login »
02 augustus 2023

Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân publiceert jaarverslag 2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân heeft zijn jaarverslag over 2022 gepresenteerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2022.

Vergroten samenwerking

Het jaarverslag van het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân werpt een blik op de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Een van de sleutelpunten was het vergroten van de samenwerking tussen diverse instanties, waaronder de politie, gemeenten, GGD en jeugdhulpverlening.

Uitdagingen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân benadrukt in het verslag het belang van voortdurende samenwerking en betrokkenheid van alle partijen om zorg en veiligheid binnen de provincie te waarborgen. Ondanks de behaalde successen geeft het ZVH aan dat er ook nog uitdagingen zijn en dat verdere inspanningen nodig zijn.

Downloads