login »
08 juni 2023

ZVH Brabant Zuidoost publiceert jaarverslag 2022

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Het jaarverslag beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2022. Het jaarverslag geeft een beeld van alles wat het ZVH het afgelopen jaar uitvoerde en bereikte en van de ontwikkelingen die invloed hebben op de dienstverlening en de netwerksamenwerking.

Trends en ontwikkelingen

Ook in 2022 signaleerde het ZVH verschillende trends en ontwikkelingen in de casuïstiek. Het jaarverslag gaat in op de vier belangrijkste punten:

  1. Stalking
  2. WLZ en Beschermd Wonen
  3. Wachtlijsten
  4. Onderbezetting

Downloads