login »
10 augustus 2023

VNG-handreiking voor Levensloopaanpak bij onbegrepen gedrag

De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de samenwerking rond de Levensloopaanpak omdat zij betrokken zijn bij het (helpen) regelen van de basisvoorzieningen. Daarom stelde de VNG een handreiking voor gemeenten op.

Belangrijke voorwaarden

Het is voor de doelgroep nodig dat forensische zorg langdurig betrokken blijft en er samenhang is tussen ondersteuning, zorg en veiligheid. Een briefadres, identiteitsbewijs, onderdak, werk en inkomen, zorg en ondersteuning en een sociaal netwerk zijn belangrijke voorwaarden om als persoon in de Levensloopaanpak een stabiel leven te kunnen hebben. Ze verkleinen de kans op escalaties en gevaarlijk gedrag.

Inhoud handreiking

De handreiking:

  • geeft een korte uitleg over de Levensloopaanpak en de rol van gemeenten
  • adviseert om één gemeentelijk aanspreekpunt te organiseren
  • biedt aanbevelingen en concrete suggesties voor het organiseren van de basisvoorzieningen

De handreiking bevat ook veel tips en voorbeelden van gemeenten. De inhoud is toepasbaar op een bredere groep kwetsbare inwoners met of zonder een veiligheidscomponent, voor wie het leveren van maatwerk noodzakelijk is.

Downloads