login »
17 juni 2022

Opleiding Zorg en Veiligheid weer van start

VNG Connect start in september weer een opleiding/leergang Zorg en Veiligheid. De opleiding richt zich op alle medewerkers van alle partners in het zorg- en veiligheidsdomein die zich inzetten voor goede domeinoverstijgende samenwerking.

Een belangrijk aspect is de uitwisseling die tijdens de bijeenkomsten tussen de diverse netwerkpartners plaatsvindt.

Verbinden van partijen

Het verbinden van partijen vanuit de zorg, het sociaal domein en veiligheid is geen gemakkelijke taak. Knelpunten hierin zorgen voor hoge maatschappelijke kosten en kan soms tot gevaarlijke of zelfs situaties met een fatale afloop leiden.

De ervaring leert dat goede samenwerking wordt belemmerd door verschillende opvattingen en taal, complexe werkprocessen die niet aansluiten, barrières omtrent privacy en gegevensdeling, governancevraagstukken en soms simpelweg onbegrip. Daar gaat de Opleiding Zorg en Veiligheid over.

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van VNG Connect