login »
10 februari 2021

Vakontwikkeling procesregisseurs Zorg- en Veiligheidshuizen

De dertig Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) zijn in april 2020 gestart met de landelijke vakontwikkeling van de procesregisseurs. Het doel is een herkenbare werkwijze voor alle procesregisseurs in het hele land. Alle tips en trucs die deze vakontwikkeling heeft opgeleverd, zijn inmiddels gebundeld in twee factsheets.

Voor 180 procesregisseurs verspreid over het land heeft DSP-groep in samenwerking met de landelijke vereniging van de managers van de ZVH (LVMV) een maatwerkprogramma opgesteld. Ondanks alle lokale én regionale verschillen, is het uitgangspunt dat men van elkaar kan leren. Door ervaringen uit te wisselen kan men gezamenlijk de regierol professionaliseren en verder versterken.

Regievoeren en persoonlijke ontwikkeling

De procesregisseurs van de ZVH hebben een complexe taak. Ze brengen samenwerking tussen ketenpartners tot stand, zorgen voor een gedegen probleemanalyse, werken aan een plan van aanpak en houden regie op de gemaakte afspraken.

Door middel van een rondgang langs alle 30 regio’s is inzichtelijk gemaakt over welke basiskennis en - vaardigheden een regisseur zou moeten beschikken. Deze verkenning heeft geleid tot twee trainingen: een training regievoering en een persoonlijkheidstraining. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoeften van de verschillende regisseurs, kon per ZVH een keuze worden gemaakt uit drie uiteenlopende persoonlijkheidstrainingen.

In december vond een digitale sessie plaats voor alle getrainde procesregisseurs en managers van de ZVH’en. Deze bijeenkomst stond in het teken van terugblikken vooruitkijken, met het doel de opgedane kennis vast te houden.

Factsheets

Alle tips en trucs die de gehele vakontwikkeling heeft opgeleverd, zijn opgenomen in twee factsheets: ‘Acht tips voor blijvende investering op vakontwikkeling’ en ‘Acht lessen over het vak regie’. Beide factsheets zijn op te vragen via: vakontwikkelingzvh@dsp-groep.nl.

Vervolg

Ondanks hun soms solistische functie, staan de procesregisseurs er niet alleen voor. Er worden ontwikkelgroepen opgezet waarin zij elkaar kunnen ontmoeten, om zo kennis en ervaring uit te kunnen blijven wisselen. Ook wordt gekeken hoe de basistrainingen en e-learnings de komende jaren voor nieuwe procesregisseurs kunnen worden ingezet.