login »
05 juli 2022

Extra miljoenen voor aanpak georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de brede preventieve aanpak van zware jeugdcriminaliteit en georganiseerde criminaliteit.

Hoewel de jeugdcriminaliteit in algemene zin daalt, raken meer kwetsbare jongeren betrokken bij zware vormen van criminaliteit. Er is een toename van ernstige delicten, een toename in het dragen van (vuur)wapens en in het verhandelen van drugs, stellen zij in een Kamerbrief.

Investering

De ministers willen de ontwikkelingen een halt toe roepen. Onder meer door te investeren in een brede, domeinoverstijgende preventieve aanpak, die moet voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen in aanraking komen met criminaliteit of daarin verder doorgroeien.

De minister voor Rechtsbescherming maakt dit jaar eerst €18 miljoen vrij, en dat bedrag loopt op naar €61 miljoen structureel per jaar vanaf 2025. Dit komt bovenop de structurele middelen die met Prinsjesdag 2021 zijn gereserveerd om te voorkomen dat jongeren afglijden of doorgroeien in de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit: bijna €42 miljoen in 2022 oplopend naar €82 miljoen structureel vanaf 2025. Door de extra inzet zal de totale investering oplopen naar structureel €143 miljoen vanaf 2025.

Lokaal maatwerk

In de Kamerbrief geven de ministers aan in te willen zetten op het weerbaar maken van de jongeren en jongvolwassenen. Ze een netwerk, structuur en perspectief te geven, zodat het aantrekkelijker is om op het rechte pad te blijven of om hun crimineel leven achter zich te laten.

Dat vraagt volgens de ministers om lokaal maatwerk. "Want we zien dat de problemen per wijk en van persoon tot persoon verschillen. Professionals in de wijk, die de jongeren en hun gezinnen kennen, weten nu eenmaal het beste wie er direct zorg en ondersteuning nodig hebben. Gemeenten en hun lokale, regionale en justitiële partners vervullen hierin een sleutelrol."

Links